FAQ om webbutbildningen

Inga förkunskaper behövs. Ett aktivt lyssnande och lite engagemang så går allt bra.

Det finns inget tak. Det är en licens per deltagare. Antal deltagare kan vara oändligt.

Mini Ann beställer man till självkostnadspris i samband med registreringen. Antal dockor rekommenderas till 1 på fem deltagare och distribueras av din arbetsgivare.

Betalning sker via faktura eller kortbetalning.

Det är några kortare kontrollfrågor efter varje del/lektion. När du gått igenom samtliga delar avslutas kursen med ett lite större kunskapsprov. Du svarar på frågorna genom att välja från de alternativ du får.

Du behöver klara 80% för att bli godkänd. När du är klar laddar du ner ett kursintyg som bevis på ditt deltagande.

Kursen är aktiv i två månader efter att du registrerat dig.

Din arbetsgivare skickar ut en inbjudan och en kod. Du skapar ett konto och aktiverar kursen med koden.

Be era kursdeltagare att skicka in sitt kursintyg som bevis att de gått utbildningen.

 

FAQ HLR-kurs

Det finns bara ett fel och det är att inte göra något alls.

På vuxna är det inte ovanligt att det blir en spricka eller att det knakar till när du komprimerar och om det skulle hända är det bara att fortsätta, det viktigaste är att rädda liv.

Det är svårt att hitta pulsen i ett akut läge och tar för lång tid därför är pulskontrollen helt borttagen i riktlinjerna.

Det viktigaste är att inte göra något avbrott vid HLR, utan att fortsätta till hjälpen kommer.

Att agera snabbt! Be om hjälp för att kunna göra korrekta kompressioner utan avbrott tills ambulans kommer.

Blås till du ser att bröstkorgen höjer sig, då är det tillräckligt med luft i inblåsningen.

Börja med 5 ryggdunk och därefter 5 buktryck. Fortsätt så tills föremålet lossnat. Om personen blir medvetslös, påbörja HLR.

S står för säkerhet och innebär att man ska göra en lägesbedömning och larma 112. A står för Andning och betyder att se efter om personen har fria luftvägar och andas. B för Blödning och C för psykisk Chock eller Cirkulationssvikt.

S-ABC talar om i vilken ordning man ska prioritera olika skador vid en olycksplats.

  1. Säkerhet
  2. Andning
  3. Blödning
  4. Chock / Cirkulationssvikt