En arbetsplats där alla har kunskap om Hjärt- och Lungräddning skapar trygghet för de anställda och att låta all personal gå en HLR utbildning är ett riktigt bra beslut.

Vi erbjuder HLR utbildning med instruktör på plats men för många kan det vara svårt att få ihop alla att delta på en och samma gång. Någon kan bli sjuk, personalen finns utspridda på olika arbetsplatser eller så kan inte alla vara med samtidigt helt enkelt för att företaget alltid måste vara bemannat.

Genom vår webbaserade HLR utbildning kan dina medarbetare gå utbildningen när det passar. Utbildningsbevis finns att ladda ner när deltagaren har slutfört sin utbildning.

Givetvis går det att kombinera en fysisk utbildning kompletterat med en webbutbildning för dem som inte kan komma. Utbildningen tar ca 1,5 timme.

Så här går det till

1. Köp kursen

Du som administratör beställer valfritt antal licenser som ni skickar ut till dem som ska delta.

2. Skapa konto

Deltagaren skapar ett konto på hemsidan och öppnar upp kursen med koden som vi skickar ut till er.

3. Gå kursen

Alla deltagare avlägger ett examensprov i slutet av utbildningen.

4. Utbildningsbevis

Ett utbildningsbevis tilldelas alla deltagare direkt efter godkänt prov. Samtliga lektioner måste vara avslutade och slutprovet godkänt för att du ska kunna ladda ner beviset.

Som kursdeltagare följer man text och video för varje kapitel. Efter varje kapitel följer några kontrollfrågor där man svarar genom att välja rätt påstående.

Övningar sker med hjälp av en Mini Ann Docka som kan beställas via Human Comfort. Ett tips är att införskaffa flera Mini Ann som ni kan skicka runt i takt med att kursen slutförs.

Utbildningen är aktiv i två månader efter att deltagaren registrerat sig.